Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
kaxeTi >> Telavi
iyideba miwis nakveTi
62 000$ 178 584.24lari

iyideba miwis nakveTi

ianvari 22, 2020
GEO1329067
Telavis civgomborze iyideba 46 geqtari miwis nakveTi gamodgeba yvelafrisTvis. lamazi xediT. aqvs wyali.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : miwa
  • miwa : 460000m²
gancxadebebi 121 - 150 sul 154

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq